levý boční banner
levý boční bannersm_ico Myanmar - divoká cesta do barmské říše

MYANMAR - DIVOKÁ CESTA DO BARMSKÉ ŘÍŠE
popis programu pro střední školy

PP Myanmar 01Ještě než dnešní první paprsky prozáří klidnou krajinu myanmarských hor, usedám na zeď jedné z pagod a pokorně čekám na východ slunce. Mám několik vzácných minut jen sám pro sebe. Se zlatými paprsky deroucími se přes větve stromů nad řekou Iravádí se nechávám unášet myšlenkami, ve kterých se vracím po cestách i necestách tajuplného Myanmaru. Pozoruji říční hladinu, se kterou si jemně pohrává ranní vítr a také dovádějící místní děti stále nesvázané každodenními povinnostmi nás dospělých. Svoje myšlenky, které nechávám volně jako ranní vánek unášet, se pomalu toulají posledními roky zpět do doby, kdy jsem vyrazil na svoji první „velkou“ expedici. Právě na tu, na které se mi pomalu, kdesi v mlze nápadů, začaly zjevovat první obrysy našeho projektu. Vzpomínám na dlouhé večery strávené pečlivým výběrem jednotlivých diapozitivů, na hodiny a hodiny s mými skvělými kolegy ve střižně nad diskuzemi o podobě jednotlivých reportáží, a také potom na krásné chvíle strávené pozorováním šťastných dětských i dospělých očí. Očí Vás, našich diváků. A právě v tuto chvíli si uvědomuji, že to byly právě tyhle oči, které mě vždy vedly vpřed. Které mě nikdy nenechaly spadnout a které mě vždy nabíjely energií, když už jsem na své cestě neměl dostatek sil.

PP Myanmar 02Z rozjímání mě nečekaně vyrušila místní stařenka, která mi zadarmo nabídla drobnou snídani, snad kdybych měl hlad... Lehce jsem sklonil hlavu, snídani přijal a pokorně poděkoval. Díky tomuto setkání jsem také pochopil, jaký vlastně smysl a význam moje cesta po Myanmaru měla. Najednou se z ničeho nic přede mnou začala vynořovat jednotlivá místa, která jsem tady navštívil, jednotliví lidé, situace, chvíle, emoce... Sklíčka mozaiky se roztočila poháněna neznámou energií. Po chvíli se zastavila a složila do celkového obrazu. V tom jsem viděl, jak bude náš nový program vypadat. A také si uvědomil, jakému poznání jsem měl na téhle cestě dojít. Stařence jsem ještě jednou poděkoval a dal jí do ruky trochu peněz na přilepšenou. Neděkoval jsem ale jenom za snídani, ale také za tu krátkou chvíli, kterou mi věnovala. Když jsem pozvedl hlavu a zadíval se jí do očí, měla v nich radost, lásku, pokoru a soucit. A ty oči jí zářily stejně, jako září Vám, našim divákům, když se Vám do nich na projekcích dívám.

V průběhu letošního roku jsem se vypravil, doprovázen filmovým štábem (Luboš Hrabák - kamera a Michal Kops – mistr zvuku), na několik týdnů na západní stranu poloostrova Zadní Indie, kde Myanmar, známý také jako Barma, leží. Toužil jsem poznat tuto tajemstvím opředenou část naší planety dřív, než ji definitivně pohltí turistický ruch. Myanmar jakožto tajemná, usměvavá, vstřícná a dobrosrdečná kráska mezi státy jihovýchodní Asie, oplývá nejedním přírodním i kulturním pokladem, tisíci zlatými stúpami a chrámy, nesčetným množstvím Buddhových soch, ale především milými lidmi s čistou duší a srdcem na dlani. Na vlastní kůži jsem se v této zemi přesvědčil, že i přes veškerá příkoří, chudobu, násilnosti a krutovládu, která zde mnoho desítek let panovala, i ten nejchudší člověk druhému daruje mnohé, jen aby pomohl nebo prostě potěšil. (*poloha Myanmaru na mapě světa, základní fakta o zemi, historie země, vláda vojenské junty, současné směřování státu, název státu a jeho obměny v proudu času, politické zřízení, hlavní město, disidentka a nositelka Nobelovy ceny míru Aun Schan Su Ťij…)

Tajemství pavoučích žen
PP Myanmar 03S velkým očekáváním jsem vyrazil do nejchudší části Myanmaru do oblasti Chinského státu. Chinové přišli na zdejší území 1000 let př. n. l. z Tibetu a tvoří velké množství různorodých kmenů a etnických skupin. Mnohé z nich obývají oblasti ukryté v nitru horských lesů mezi rozeklanými vrcholky zdejších hor. Tyto utajené a cizinci nenavštěvované vesničky jsou vzdálené desítky i stovky kilometrů od nejbližších měst. Jsou těžce přístupné pouze úzkými horskými stezkami. Vzhledem k velké vzdálenosti jsem se nakonec rozhodl pro návštěvu celé oblasti na terénní motorce. Po devíti dnech náročné cesty, kterou charakterizovaly všechny vrtochy horského počasí, včetně mnoho hodin trvajících dešťů a teplot nedosahujících ani deseti stupňů Celsia, jsem se cestou přes nejvyšší vrchol Chinského státu Mt. Victoria v nadmořské výšce 3 053 metrů dostal hluboko do nitra hor, přímo do centra území kmene tzv. pavoučích žen. Život zdejších lidí je stále významnou měrou propojen s animismem a vírou v duchy – tzv. náty. Ti a magické nadpřirozeno tvoří nedílnou součást domorodého života. S domorodci jsme si natolik padli do oka, že mi umožnili účastnit se všech tradičních ceremonií, které se ve dnech, kdy jsem s nimi pobýval, ve vesnici konaly, a mohl jsem vše fotografovat. A jak tomu nakonec osud chtěl, zúčastnil jsem se i té nejdůležitější ceremonie, ceremonie pohřební.

PP Myanmar 05Je už mým dobrým zvykem, že si na cestách stanovím nelehké cíle. Ani tato cesta tak není výjimkou. Toužím totiž poznat a zdokumentovat skutečný život tzv. mořských cikánů plavících se vodami Andamanského moře. Kontakt cizinců s nimi je umožněn pouze prostřednictvím výprav organizovaných pod dohledem myanmarské vlády a za poplatky v řádu tisíců dolarů. A to pouze do míst k tomu určených. Jsem ale přesvědčen, že vede i jiná cesta k hlubšímu poznání života těchto zajímavých lidí. S mým expedičním týmem se proto do Myanmaru vypravím ještě na další cestu a udělám maximum pro to, aby materiály z těchto končin byly opravdové, abych zaznamenal skutečný život lidí, kteří nejsou a nikdy nebyli nijak turismem zasaženi. (*složení obyvatelstva, etnické skupiny a kmeny, animismus, dobrodružné cestování po Myanmaru, doprava, infrastruktura země, turistický ruch, povolení ke vstupu do některých oblastí, uzavřenost země před okolním světem…)

Zlatá země šarlatových mnichů
PP Myanmar 07Myanmaru se často přezdívá „zlatá země“. A to nejenom proto, že je bohatý na naleziště drahých kovů a vzácných kamenů, ale také pro nespočetné množství pozlacených chrámů, pagod, stúp a soch Buddhů. Myanmarské kulturní tradice jsou od pradávna ovlivňovány především buddhismem. Náboženským a kulturním centrem Myanmaru je „zlaté město“ Mandalay a jeho okolí. O cestě do Mandalay psali nebo zpívali mnozí významní umělci, např. Rudyard Kipling, Geogre Orwell, nebo Frank Sinatra. Nedaleko zlatého města leží i jeden ze symbolů této země, vznešené starověké město Bagan. Pyšní se největší koncentrací pagod a chrámů na kilometr čtvereční. Jaké to asi je, být buddhistickým mnichem? (*buddhismus a jeho učení, náboženské složení obyvatel Myanmaru, význam smrti v buddhismu a pohřební ceremonie, buddhistické chrámy a památky UNESCO, dětští mniši, Bagan, Mandalay, Myanmar jako zlatá země, Zlatý trojúhelník, problematika výroby a  vývozu drog z JV Asie…)

Přírodní krásy Myanmaru
PP Myanmar 08Podnebí celé jihovýchodní Asie ovlivňují monzuny. Nejinak je tomu i v Myanmaru. A právě téma monzunů bude tvořit hlavní výukovou rovinu celého programu, kterou si opět vysvětlíme za pomoci didaktických nákresů a velmi pečlivě propracované a pro žáky/studenty dobře srozumitelné animace. Myanmar je výškově velmi členitá země, kterou z velké části tvoří pohoří. Rozprostírá se na ploše 676 577 km2 a i v dnešní době polovinu zdejšího území pokrývá tropický deštný les. Pralesy i zde samozřejmě obývají mnohé vzácné živočišné a rostlinné druhy. Na cestě po Myanmaru jsem se proto vypravil až na daleký jih do ztraceného světa zdejších pralesů, abych pohlédl do očí největšímu hadovi světa, krajtě mřížkované.  (*příroda Myanmaru, ekologické hledisko, fauna a flóra zdejších pralesů, popis vybraných živočišných a rostlinných zástupců, buddhistická posvátná zvířata, monzuny, jejich princip a vliv na život na Zemi…)

Festival Thyngian
PP Myanmar 09Do Myanmaru jsme se na jednu z expedic vydali v polovině dubna. Záměrně! Nemohli jsme si totiž nechat ujít festival Thyngian. A tak mezitím, co jste v České republice oslavovali Velikonoce, já si totálně promočený od hlavy k patě užíval vodních oslav a bitek spojených s příchodem buddhistického nového roku. Politý mnoha kbelíky vody jsem se stal součástí slavnosti, v průběhu které nekontrolovaně tečou hektolitry vody proudem. Lidé na sebe stříkají vodu hadicemi, a to často i dovnitř do kabin jedoucích automobilů. Všude v ulicích je slyšet Than Gyat, myanmarský rap a techno. (*buddhistický nový rok, mytologie spojená s příchodem nového roku, tradiční a moderní pojetí oslav, uctívání tradic mladou generací, buddhistické tradice, zvyky, rituály, kultura a tradice Myanmaru….)

Divoká cesta po Myanmaru
PP Myanmar 10A proč byla má cesta vlastně divoká? Třeba proto, že jsem vyzkoušel nejrůznější druhy přepravy – část trasy jsem projel za pomoci starého parního vlaku, na dlouhou cestu do horské oblasti státu Chin jsem vyrazil na terénní motorce. Tam, kde mi řeka Iravádí překřížila cestu, jsem využil místní lodní dopravu. Na cestě jsem také vyzkoušel, jaké to je v Myanmaru stopovat. Mnohé oblasti, do kterých jsem se na této expedici vydal, cizinci zatím nenavštívili. Divoká tedy také proto, že Myanmar v mnoha svých podobách divoký stále ještě je.

V průběhu výpravy po Myanmaru jsem navštívil jeho největší město Yangon, které bylo dříve hlavním městem státu. Na jeho postu ho v roce 2005 vystřídalo uměle vystavěné Neipyjto, kterému se pro jeho prázdnotu některých čtvrtí přezdívá město duchů. Den co den jsem poznával zajímavý a zcela odlišný způsob života domorodých obyvatel. Pozoroval jsem život místních dětí a měl tu možnost podívat se do jedné z venkovských škol. Navštívil jsme také jedno z nejvýznamnějších buddhistických poutních míst Swedagonskou pagodu. U jezera Inle jsem žasl nad prastarým rybářským uměním zdejších mužů. Nesmírně mě zaujaly také plovoucí zahrady či výroba papírových deštníků a doutníků cheroot. Můj obdiv si také vysloužila i náročná ruční výroba tenkých obětních plátků zlata. Všechna tato řemeslná výroba zde již stovky let přetrvává ve své původní podobě. (*hlavní město, historie země, kolonizace Brity a jejich vliv na dnešní podobu Myanmaru, zemědělství, plovoucí zahrady na jezeře Inle, tradiční výroba, výroba zlatých obětních plátků, myanmarská měna, život dětí v Myanmaru, problematika dětské práce, školství…)

PP Myanmar 11Během celkem čtyř expedic do Myanmaru jsem zažil nevšední dobrodružství a opět došel mnoha poznání. Vydejte se na tuto výpravu společně se mnou a zažijte Myanmar v jeho nejčistší a nejlaskavější podobě. Poznejte nejenom všechny taje této nádherné země, ale také lidskou úctu, pokoru, tradici a lásku. Od tamějších lidí se totiž můžeme mnohému učit. Těším se na vás na jedné z našich projekcí programu „Myanmar – divoká cesta do barmské říše“.

S úctou

Adam LELEK
zakladatel projektu Planeta Země 3000, fotograf, cestovatel

 

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na setkání s vámi na jedné z našich projekcí.


PRO PŘIHLÁŠENÍ ŠKOLY DO PROJEKCE VYPLŇTE PROSÍM ON-LINE PŘIHLÁŠKU.

sm_ico Otevřít on-line přihlášku "Myanmar - divoká cesta do barmské říše“ SŠ

TISK

 

 DÍKY VAŠEMU OBROVSKÉMU ZÁJMU SE PROJEKT PLANETA ZEMĚ 3000 STAL NEJVĚTŠÍM VZDĚLÁVACÍM PROJEKTEM V HISTORII ČESKÉ REPUBLIKY!VYHLEDÁVÁNÍ
 
20.03.2018, úterý

Brazílie - vášnivé srdce
Jižní Ameriky
Zajímavost dne
Víte, že každoročně se našich programů zúčastní více jak 1.500 škol, které přihlásí přes 150.000 žáků a studentů? Velmi si vašeho zájmu vážíme a děkujeme za důvěru a podporu, kterou nám tímto projevujete.
Koktejl
Novinky
14. března proběhla premiéra již 14. programu našeho projektu. V díle s názvem "Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky" se můžete těšit na dobrodružnou cestu po největší jihoamerické zemi, ceremonii afro-brazilského kultu candomblé, královnu zdejších stojatých vod anakondu velkou i na mystické dobrodružství s indiány od řeky Xingú a na mnoho dalších zajímavých témat.

Foto dne
Lenochod tříprstý
Anketa
Které téma se vám v programu "Myanmar - divoká cesta do barmské říše" líbilo nejvíc?
Pavoučí ženy
        36%
Cesta do pralesa za krajtou
        45%
Buddhismus
        0%
Monzuny
        9%
Mokenové
        9%