levý boční banner
levý boční banner


BONUSY K ÚČASTI

Velice si vážíme přízně všech škol a diváků, kteří navštěvují naše programy. Rozhodli jsme se proto odměnit nejen všechny školy, které se zúčastní našich programů "MYANMAR - divoká cesta do barmské říše" a "KOLUMBIE" dalším bonusovým materiálem. Tyto materiály jsou rozšiřujícím doplňkem našich projekcí a o obsahují nejen podrobné informace z vybraných tematických okruhů. Věříme, že všechny bonusy, které jsme pro vás v letošním roce připravili, přispějí ke zpestření výuky i získání nových vědomostí a k rozvoji motivace k sebevzdělávání vašich žáků a studentů. A na co všechno se můžete těšit, navštívíte-li naši projekci?     

Koktejl zdarma

 
BONUSY K ÚČASTI ŠKOLY V PROGRAMU "MYANMAR - DIVOKÁ CESTA DO BARMSKÉ ŘÍŠE" A "KOLUMBIE" 

Každá zúčastněná škola od nás na projekci jako bonus k programu "MYANMAR - divoká cesta do barmské říše" a "KOLUMBIE"  obdrží zdarma následující: 

1.  DVD v hodnotě 1.490,- s výukovými materiály pro práci na interaktivních tabulích 
Na našem DVD k programu naleznete pestrý výukový a bonusový materiál. Jedná se především o interaktivní shrnutí celéprojekce a učební látky související nejen s vybraným tématem,  které lze velmi účelně využít v hodinách na interaktivníchtabulích (a to všech druhů). V rámci shrnutí  jsou využity nejen pestré fotografie, ale také některé videosekvence, které jsou součástí našeho programu. Při tvorbě DVD  jsme kladli důraz především na mezipředmětové propojení výukového materiálu, pestrost využití a zábavnost. DVD dále  obsahuje digitální verzi pracovních listů k programu (viz níže) a pracovních karet. V rámci bonusového materiálu DVD dále obsahuje prezentaci vybraných fotografií z vybrané lokality (zvířata, krajina, lidé, města…), tapety na plochu vašeho počítače, mapy, bonusové videosekvence a mnoho dalšího.

2. Sada výukových karet v hodnotě 390,- Kč
S našimi speciálními výukovými kartami, které mají široký rozsah využití, můžete velmi účelně navázat nejen na našeprogramy, ale také doplnit a zpestřit vaši výuku v průběhu celého školního roku. Při výrobě těchto výukových karet jsme kladli  důraz především na mezipředmětové propojení a pestrost možností jejich využití. Karty jsou proto vhodným doplňkem výuky  a užitečnou pomůckou v hodinách biologie a zeměpisu i občanské nauky, historie, ekologie, cestovního ruchu, ekonomie nebo  estetické výchovy. Pojetím, zpracováním učební látky i opakovacími otázkami jsou karty využitelné nejen pro téma  vybrané téma. Každá výuková karta se skládá z fotografie a tematických sekcí, ve kterých jsou uvedeny nejen základní  informace vztahující se k danému učivu, ale také nejrůznější zajímavosti. Každá karta je doplněna o rozšiřující informace pro  gymnázia a střední školy tak, aby jejich využití pokrývalo všechny věkové skupiny. Součástí každé karty je i opakování  vztahující se k vybrané učební látce. Velmi účelně tak můžete s žáky a studenty probrat dané téma a v závěrečném opakování  se přesvědčit, že všemu dobře porozuměli. Karty se dají využít ke skupinové i samostatné práci, interaktivnímu opakování,  zkoušení či různým vědomostním hrám. Všechny výukové karty naleznete také v digitální podobě na DVD k programu.

3. Plakát velikosti A2 v hodnotě 190,- Kč 
Plakát shrnuje hlavní výukovou rovinu našeho programu. Jedná se nejen o názornou výukovou pomůcku, ale také o dekorativní prvek, kterým můžete ozdobit chodbu nebo třídu na vaší škole.

4. Sada pracovních listů
Pracovní listy k programu obsahují všechna důležitá témata vztahující se k dané lokalitě, mapy, obrázky i závěrečné opakovací otázky, nejrůznější hádanky, rébusy a cvičení rozvíjející logické myšlení, samostatnost a kreativitu vašich žáků a studentů. Pracovní listy, které od nás obdržíte, jsou vypracovány ve dvou verzích. První je určena pro pedagogy, druhá pro žáky a studenty. I tyto pracovní listy naleznete v digitální podobě na našem interaktivním DVD k programu.

5. Magazíny Koktejl a Už víš proč? 
Každá zúčastněná škola od nás a partnera projektu, kterým je prestižní geografický magazín Koktejl, obdrží několik výtisků tohoto magazínu a také chytrého magazínu Už víš proč? zdarma.  

Věříme, že všemi těmito bonusy jsme vás potěšili a že se vám budou líbit stejně tak jako naše projekce programů "Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky" a "Myanmar - divoká cesta do barmské říše". Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na shledání na jedné z našich projekcí. 

 DÍKY VAŠEMU OBROVSKÉMU ZÁJMU SE PROJEKT PLANETA ZEMĚ 3000 STAL NEJVĚTŠÍM VZDĚLÁVACÍM PROJEKTEM V HISTORII ČESKÉ REPUBLIKY!VYHLEDÁVÁNÍ
 
20.03.2018, úterý

Brazílie - vášnivé srdce
Jižní Ameriky
Zajímavost dne
Víte, že během natáčení si velmi často pronajímáme helikoptéry, letadla, lodě a terénní auta, abychom se dostali i do těch nejvzdálenějších oblastí, a přivezli vám tak ty nejatraktivnější záběry?
Koktejl
Novinky
14. března proběhla premiéra již 14. programu našeho projektu. V díle s názvem "Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky" se můžete těšit na dobrodružnou cestu po největší jihoamerické zemi, ceremonii afro-brazilského kultu candomblé, královnu zdejších stojatých vod anakondu velkou i na mystické dobrodružství s indiány od řeky Xingú a na mnoho dalších zajímavých témat.

Foto dne
Žák kung-fu
Anketa
Které téma se vám v programu "Myanmar - divoká cesta do barmské říše" líbilo nejvíc?
Pavoučí ženy
        36%
Cesta do pralesa za krajtou
        45%
Buddhismus
        0%
Monzuny
        9%
Mokenové
        9%