levý boční banner
levý boční banner


 

   Projekt Planeta Země 3000 každoročně pomáhá více než deseti tisícům pedagogů napříč celou Českou republikou demonstrovat učebně náročná témata poutavou a srozumitelnou formou a téměř sto padesát tisíc žáků a studentů motivovat ke vzdělávání a osobnímu rozvoji.

   Planeta Země 3000 je unikátní, populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně – historicko - zeměpisným přesahem určený pro žáky 1. - 9. tříd základních škol, studenty gymnázií a středních škol v celé České republice. Probíhá ojedinělou formou - nejmodernější multimediální projekcí poutavých fotografií i videosekvencí, doprovodných autentických zvuků, hudby a naživo komentovaným výkladem učitelky a reportéra. Za pomoci několika dataprojektorů a unikátního projekčního systému Artemis promítáme ve formátu 21:9 (Hollywood Standard) na 100% projekční plochy obraz o 30 % širší než FULL HD.
 

 Každá škola od nás za účast na programu obdrží ZDARMA:

1. výukové karty, 2. DVD s bohatým materiálem prointeraktivní tabule, 3. plakát velikosti A2 s hlavní rozpracovanou hlavní výukovou rovinou programů, 4. pracovní listy ve verzi pro pedagoga a pro žáka/studenta, 5. magazíny Koktejl a Už víš proč?, 6. každý divák obdrží výtisk magazínu Koktejl/Už víš proč?.
 

PROJEKT PLANETA ZEMĚ 3000 JE PLNĚ REALIZOVÁN BEZ JAKÝCHKOLIV DOTACÍ.

sm_ico EDITORIAL

Tym Lelkova Barbora Dle čínského horoskopu převzal 28. ledna vládu nad rokem 2017 ohnivý kohout. Požárů a jiných ohnivých katastrof se však bát nemusíme. Vítězství, úspěch, píle, trpělivost a tvrdá práce - to by měly být atributy tohoto roku. Pevně věřím, že i všechno naše úsilí, které vkládáme do projektu Planeta Země 3000, bude ve svém výsledku tím, co na tvářích našich diváků, tedy vás, vykouzlí úsměv, pobavení i další poznání. Na počátku roku 2017 jsme se již tradičně přesunuli do střižen, na grafická pracoviště a před projekční počítače, kde celá naše projekce vzniká. Finišujeme totiž v pořadí již 14. díl projektu Planeta Země 3000 s názvem „Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky“. Vedoucí střihu Michal Novák společně se svým zkušeným týmem zpracovává téměř 150 hodin video záznamů. Animátor Ladislav Válek se den co den noří do rostlinné buňky a svými 3D kouzly vytváří další úchvatnou animaci. Grafička Zuzka Hanušová upravila přes 1500 fotografií, ze kterých vybereme jen ty nejlepší a prostřednictvím jejich barev, nálad a motivů vám Brazílii přiblížíme. Zpracováváme výukové karty, DVD, pracovní listy i plakát, tak, abychom vám opět v polovině března představili další díl projektu v celé jeho kráse.

Rok kohouta ale není jen o práci. Má být i ve znamení klidu v mezilidských a rodinných vztazích, nových dobrodružství a hlavně má být naplněn objevováním a překonáváním nových výzev. I já jsem do nového roku s mnohými výzvami vstoupila. Není důležité, jaké výzvy to jsou, důležité je jejich naplnění. I když to není vždy snadné, už vůbec není jednoduché udělat onen první krok, rozhodla jsem se, že rok ohnivého kohouta je tím nejlepším přistoupit k mnoha odkládaným výzvám čelem a postoupit ve svém profesním i osobním životě dál. Pevně věřím, že se nejenom mně, ale nám všem takových kroků podaří v tomto roce co nejvíce. A pokud se některý nepodaří, neztrácejme hlavu, naději a optimismus. Smutných a zakaboněných tváří je kolem víc než dost a takové nálady nepřináší nikdy nic dobrého. Sama si to vždy říkám, když se v takových pocitech zmítám. A jak jsme v jedné z našich projekcí z minulých let řekli, se smíchem jde všechno mnohem snáz.

Za celý tým unikátního projektu Planeta Země 3000 vám přeji, ať jsou všechny vaše dny roku 2017 plné rozzářených úsměvů a naplněné vším, co si přejete.

Barbora Lelková
spoluautorka programů PZ3000

 

sm_ico AKTUALITY

Aktualita BRAV současné době uvádíme v pořadí již 14. program unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země 3000. Program "Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky" promítáme v období od března 2017 do března 2018. Na společné cestě po vášnivém srdci Jižní Ameriky opět zažijeme nejedno dobrodružství. Česká nás nelehká cesta k indiánům od řeky Xingú. Vypravíme se po stopách královny amazonských stojatých vod anakondy velké. Zaposloucháme se do uklidňujících zvuků Amazonie. Budeme svědky tajemných rituálů kultu candomblé. Slaníme 72 metrů do úchvatné jeskyně Abismo Anhumas. Poznáme život ve favele a mnoho dalšího. V rámci hlavní výukové roviny si vysvětlíme proces fotosyntézy. Více informací o jednotlivých tématech [Celý článek]

sm_ico ČLÁNKY

ZA KRÁSAMI KORÁLOVÝCH ZAHRAD

Apo Reef (HS)Před námi se rozprostírá velmi složitě dostupný filipínský poklad! Proplouváme nad největším korálovým útesem Filipín jedinečným Apo Reef. Pro vědce i milovníky potápění je tento největší filipínský korálový útes unikátní především v koncentraci velkých ryb. Jedna z nejmalebnějších korálových zahrad světa se rozprostírá podél všech 7107 filipínských ostrovů. Pestrost života a dokonalá harmonie přírody této podvodní říše nám bere dech. S každým ponorem, jako by se člověk přenesl do jiného bezstarostného světa plného tajemné podvodní krásy. Do světa, kde je dovoleno pouze nechat se unášet tempem zdejších proudů, vnímat klidnou harmonii přírody a absolutně zapomenout na to, co se děje nad hladinou.Světový oceán jako [Celý článek]

 

 DÍKY VAŠEMU OBROVSKÉMU ZÁJMU SE PROJEKT PLANETA ZEMĚ 3000 STAL NEJVĚTŠÍM VZDĚLÁVACÍM PROJEKTEM V HISTORII ČESKÉ REPUBLIKY!VYHLEDÁVÁNÍ
 
24.06.2017, sobota

Brazílie - vášnivé srdce
Jižní Ameriky
Zajímavost dne
Víte, že naše projekce promítáme téměř 200 dní v průběhu každého školního roku?
Koktejl
Novinky
14. března proběhla premiéra již 14. programu našeho projektu. V díle s názvem "Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky" se můžete těšit na dobrodružnou cestu po největší jihoamerické zemi, ceremonii afro-brazilského kultu candomblé, královnu zdejších stojatých vod anakondu velkou i na mystické dobrodružství s indiány od řeky Xingú a na mnoho dalších zajímavých témat.

Foto dne
Pláže u Fortalezy
Anketa
Které téma programu "Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky" se vám líbilo nejvíc?
Rio de Janeiro
        28%
Zvířata Amazonie
        9%
Fotosyntéza
        2%
Candomblé
        2%
jeskyně Abismo Anhumas
        7%
Pantanal a jaguár
        2%
Xinguští indiáni
        49%